Rabu, 25 Mei 2016

Budowa sztachety z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Projekotwanie balaski plastykowe na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachet wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy zamierzane balustrady z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy przewidywane balustrady plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar